O klube

HISTÓRIA KLUBU

Klub VK Skalica bol založený v roku 1995, keď sa ženská zložka volejbalového
oddielu vyčlenila z TJ Didaktik Skalica ako samostatný klub. Vznik klubu naplnil potrebu
samostatného rozvoja ženského a dievčenského volejbalového klubu. Zakladateľom a
iniciátorom založenia bol p. Pavel Trubáčik.
Vznikom klubu sa nadviazalo na dlhoročnú tradíciu volejbalu mužov a dievčat v
Skalici, ktorá v minulosti bola na veľmi dobrej školskej a klubovej úrovni. Preto je
potreba spomenúť aspoň okrajovo pár mien, ktoré patria nerozlučne k volejbalu v Skalici,
volejbalových priekopníkov, ktorí tu pôsobili ako tréneri, rozhodcovia, hráči a neskôr ako
funkcionári v telovýchovných kluboch a školách: p. Otépka, p. Možnár, p. Dermíšek, p.
Tomša, p. Viktora, p. Horský, p. Horák, p. Hránek, p. Havelka, p. Bundala o mnohí ďalší.
VK mal v sezóne 1994/95 len jedno družstvo – ženy, ktoré hralo 2. slovenskú
ligu a skončilo na 4. mieste. V sezóne 1995/96 svoju súťaž pod vedením trénera
p.Trubácika vyhralo bez straty bodu a stalo sa účastníkom extraligy a tým sa podieľali na
rozvoji ženského a dievčenského volejbalu v Skalici. Zakladateľom a iniciátorom
založenia klubu bol p. Pavel Trubácik.
V roku 2000 vedenie klubu prehodnotilo cinnost VK a prijalo novú koncepciu pre
rozvoj dievčenského mládežníckeho volejbalu v Skalici. Výsledkom štvorročnej tvrdej
práce boli kvalitné družstvá dievčat od prípravky po juniorky. Juniorky hrali 2. ligu,
kadetky a žiacky súťaž MS-R. Družstvá sa vo svojich kategóriach umiestňovali vždy v
strede tabuliek. Všetky kategórie trénoval jediný tréner p. Trubácik, ktorý i napriek
ťažkým podmienkam dokázal vychovať dievčatá, ktoré sa postarali o individuálne
úspechy klubu v reprezentačných výberoch. / Tatiana Vaculová, Martina Srncová, Andrea
Hubiková/
VK chcel na základe týchto úspechov naďalej rozvíjať volejbal v regióne a preto
sa začalo uvažovať o zmene činnosti a organizácii klubu. Po rokovaniach s funkcionármi
a bývalými hráčmi sa vypracoval projekt na podporu a rozvoj volejbalu v regióne Skalica,
ktorý sa začal realizovať za podpory mesta v septembri 2008.

časnosť a plány do budúcnosti

Volejbalový klub Skalica 20

Novodobá história klubu vznikla v septembri 2008, kde do klubu prišlo nové vedenie a tréneri (prezident klubu pán Chrenka, tréneri Špaček, Dermíšek, Pečimonová). Po dohode s mestom Skalica sa začal klub vyvíjať novým smerom. Hlavný dôraz v našom klube kladieme na mládež. Od septembra 2008 sme začali robiť prvú prípravku, stabilizovali sa družstvá starších žiačok a junioriek. Pracovalo sa na propagácii klubu v regióne Skalica, čo sa odrazilo na zvýšenom počte detí v klube. Mesto Skalica nám poskytlo priestory na vybudovanie nového zázemia a trénovanie na ZŠ Mallého. Pod novým vedením a trénermi sa dievčatám zvýšil počet tréningov, čo sa odrazilo na kvalite hry a ich výsledkoch.

Družstvo junioriek si vybojovalo postup do najvyššej ligy. Družstvo starších žiačok skončilo na 9. mieste MS-R starších žiačok oblasť Západ. Družstvo prípravky obsadzovalo v turnajoch mini-volejbale výborné výsledky, ktoré vyvrcholili víťazstvom na kvalitne obsadenom turnaji v Bzenci.

VK-Skalica_800

V roku 2009 mal klub 6 kvalifikovaných trénerov a 60 hráčok. Do majstrovských súťaží vo volejbale sme prihlásili dve družstvá starších žiačok, ktoré hrali najvyššiu súťaž MS-R staršie žiačky, oblasť Západ. Družstvo junioriek odohralo v tejto sezóne najvyššiu ligu. Pre družstvo prípravky a mladších žiačok sme usporiadali sériu turnajov, ktoré slúžili k ich volejbalovému rastu.

V roku 2010 mal klub už 8 kvalifikovaných trénerov a 80 hráčok. Do majstrovských súťaží vo volejbale sme prihlásili. Pre družstvo prípravky a mladších žiačok sme usporiadali sériu turnajov, ktoré slúžili k ich volejbalovému rastu. A navyše vzniklo jedno družstvo tzv. predprípravka, kde sme dievčatá vo veku 5 – 6 rokov začali učiť pohybové zručnosti a neskoršie aj základy volejbalu, samozrejme s prihliadnutím na vek dievčat. Nepoužívali sa klasické volejbalové lopty, ale overbalové mäkké lopty. Súčasťou ich tréningov bolo aj plávanie a sústredenie, ktoré sa konalo v rámci letnej prípravy.

Volejbalový klub VK INA Skalica organizuje každoročne v mimo sezónnom období aj prebývalých hráčov Skalice a hostí zo zahraničia (Rakúsko, Španielsko, Česko) turnaj v mužskom volejbale o Pohár primátora mesta Skalice. V tomto roku  2011 bol turnaj  prvý  krát  obohatený  o zápas  bývalých  skalických  hráčok  –  zišli  sa v peknom počte 17 hrajúcich aj nehrajúcich hráčok. V letných mesiacoch klub organizuje turnaje v plážovom volejbale všetkých vekových kategórií.

Do budúcnosti je hlavnou úlohou vytvoriť čo najlepšie podmienky pre nové mladé hráčky, aby dostali šancu hrať volejbal a rozvíjať svoj športový talent v našom klube.

Možnosti prezentácie partnerov:

  • Prezentácia ako generálneho partnera, hlavného partnera
  • Prezentácia prostredníctvom reklamným banerov v športovej hale počas jednotlivých podujatí
  • Prezentácia na oblečení družstva (dresy, trenírky, teplákové súpravy)
  • Prezentácia uvedením loga partnera v bulletinoch, na plagátoch a v ďalších dokumentoch k jednotlivým podujatiam
  • Prezentácia partnera prostredníctvom regionálnej tlače
  • Prezentácia partnera na základe jeho špeciálnych požiadaviek
  • Konkrétna ponuka možností prezentácie je vždy osobne prekonzultovaná s partnerom tak, aby zohľadňovala všetky požiadavky a želania