Poďakovanie mestu Skalica za podporu formou dotácie z mesta na rok 2020

0
950

Volejbalový klub Skalica sa chce, touto cestou poďakovať mestu Skalica za dlhoročnú finančnú podporu Volejbalového klubu Skalica, ako inak to mu nebolo ani v tomto rok 2020, keď mesto Skalica podporilo náš klub dotáciou na činnosť mládežníckeho volejbalu v meste Skalica

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujeme za podporu

Tréneri, hráčky, hráči a priaznivci volejbalu